Dokumenteret datasletning er vigtig

Næsten halvdelen af genbrugte harddiske og mobiltelefoner indeholder gamle data

Kroll Ontrack har sammen med Blancco Technology Group købt 122 brugte harddiske og mobiltelefoner på Amazon, eBay og Gazelle.com. Målet var at dokumentere, at data fra tidligere ejer stadig er tilgængeligt, når udstyret tages i brug af den nye ejer.

På de fleste enheder var data forsøgt slettet, men resultatet var langt fra godt nok.

Vi fandt nemt data på 48% af enhederne.

35% af mobiltelefonerne indeholdt let tilgængelig e-mail, telefonlogs, SMS/MMS’er, billeder og video. 57% af ejerne havde forsøgt at slette data før de blev solgt.

75% af harddiskene indeholdt let tilgængeligt data, selvom data var forsøgt slettet.

Hvorfor sker dette forsat?

Ibas har i en årrække advaret om, at gammelt udstyr indeholder gammelt data. Det virker dog som om, at mange tænker: Det sker ikke for mig! Husk dog på, at de billeder du har taget med din mobiltelefon kan blive et problem, såfremt de bliver tilgængelige for andre.

Problemet er sandsynligvis også at mange brugere ikke ved nok om data og elektronik. Kommandoer som Delete og Format sletter ikke data!

Uanset hvilken slettemetode der vælges, så kontroller at data er slettet før salg af gamle mobiltelefoner og harddiske samt at du efterfølgende kan dokumenterer sletningen.

EU’s General Data Protection Regulation forordning forventes vedtaget inden udgangen af første halvår 2016. Når forordningen er vedtaget og implementeret i medlemslandenes lovgivning er både sælger, eventuel mellemhandler samt kunden strafansvarlig hvis forordningen ikke er overholdt og dokumenteret. Bødestørrelserne forventes at blive af en helt anden størrelse end den vi kender i Danmark i dag.