Mænd er de værste til at stjæle fra arbejdspladsen

To ud af ti medarbejdere stjæler information fra arbejdspladsen, når de skifter job. Og mænd er de største syndere, viser en nordisk undersøgelse.

Undersøgelsen, som er udført af Yougov for Ibas, Nordens førende tjenesteleverandør af datarekonstruktion, sletning af data og dataefterforskning, viser, at det er medarbejdere i aldersgruppen 51-64 år med en høj husstandsindkomst (+800.000), der er de værste til at stjæle virksomhedsinformation, når de skifter job. Netop denne aldersgruppe tager større strategier og planer med sig fra deres tidligere arbejdsgiver. Men hvorfor gør de det? Fordi de ikke gider at lave det samme arbejde to gange og for hurtigere at kunne vise resultater i det nye job. På lige netop det område er mænd større syndere end kvinder.

Mange danskere mener, at de rapporter, strategier, planer og præsentationer, som de har udarbejdet, er deres egne, og at det derfor står dem frit for at tage dem med til den nye arbejdsgiver, siger Henrik Andersen, landechef, Ibas Danmark.

”En af årsagerne er, at de ikke helt ved, hvor skellet går mellem sensitiv virksomhedsinformation og privat ejendom. Men det, du producerer under din ansættelse i en virksomhed, er virksomhedens, og derfor ikke noget, du må kopiere eller tage med dig. Det er tyveri og et direkte brud på lovgivningen, fortæller Henrik Andersen, landechef, Ibas Danmark.

Lavtlønnede er mere modige, når det kommer til at stjæle

Næsten seks ud af ti, som indrømmer at stjæle fra arbejdspladsen, er overbeviste om, at deres arbejdsgiver aldrig finder ud af det. Undersøgelsen viser samtidig, at jo yngre man er, jo mindre bekymret er man for, at ulovligheden opdages. Det gør sig særligt gældende for lavtlønnede mænd mellem 30-40 år. Gruppen, der er mest bekymret for at blive opdaget, er derimod de ældre arbejdstagere med middel indkomst.

Kvinder stjæler mindre end mænd

Over dobbelt så mange mænd som kvinder er sikre på, at det ikke er sidste gang, de har taget noget med sig fra arbejdspladsen. I denne gruppe er det primært arbejdstagere i aldersgruppen 51-64 år, som er sikre på, at de vil stjæle igen. Halvdelen af kvinderne er overbeviste om, at de ikke kommer til at stjæle næste gang, de skifter job.

Tips og gode råd

  • Virksomhedens ansættelseskontrakter bør indebære en afklaring af, at virksomhedens materiale og indhold på elektroniske medier tilhører virksomheden.
  • Virksomheden bør kortlægge lagrede virksomhedskritiske data og lægge en plan for, hvordan data kan beskyttes.
  • Virksomheden bør begrænse adgangen til kritisk materiale ved at gøre den afhængig af den ansattes funktion efter “need to know”-princippet. Personalet bør have klare retningslinjer og oplæres i virksomhedens datasikkerhedsrutiner.
  • Virksomheden bør indarbejde klare rutiner for medarbejdernes adgang til virksomhedens netværk og sikre, at adgangen ophører øjeblikkeligt ved afskedigelse og jobskifte.
  • Virksomheden bør have nedskrevne retningslinjer for, hvordan e-post og datamateriale skal håndteres ved mistanke om misligholdelse eller kriminel handling.
  • Ved mistanke om intern misligholdelse af virksomhedens regler bør virksomheden søge juridisk og teknisk assistance for sikre, at alt går rigtig til.

Kilde: Ibas nordiske undersøgelse 2012

ddsr_tag_2015