Så er der enighed om persondataforordningen.

Enighed om persondataforordningen. Efter næsten 4 års forhandlinger, hundredevis af møder, ændringsforslag og kompromiser blev der den 15. december 2015 opnået politisk enighed i EU om persondataforordningens ordlyd. Det indebærer, at der nu alene udestår et arbejde med at oversætte og kvalitetssikre de 23 sprogversioner af forordningen. Når dette arbejde er afsluttet – hvilket forventes […]

Mere information

Status på EU kommissionens forslag til nyt General Data Protection Regulation forordning?

Kommissionens målsætning med den nye forordninger er at harmonisere anvendelsen og håndhævelsen af databeskyttelsesretten, at fremme Det digitale Indre Marked samt at forbedre beskyttelsen af individers grundlæggende rettigheder. Kommissionen fremsatte forslaget til den nye forordning i januar 2012 og parlamentet havde deres forslag på plads i marts 2014 hvorefter ministerrådet vedtog deres ”general approach” 15. […]

Mere information

Dokumenteret datasletning er vigtig

Næsten halvdelen af genbrugte harddiske og mobiltelefoner indeholder gamle data Kroll Ontrack har sammen med Blancco Technology Group købt 122 brugte harddiske og mobiltelefoner på Amazon, eBay og Gazelle.com. Målet var at dokumentere, at data fra tidligere ejer stadig er tilgængeligt, når udstyret tages i brug af den nye ejer. På de fleste enheder var […]

Mere information

Endnu en god grund til at dataslette.

Danskerne er enige: Kom så med nye regler om databeskyttelse Det er kun én ud af hver tredje dansker, der har tillid til, at virksomheder passer ordentligt på deres personlige data. Ny lov skal banke en ordentlig portion troværdighed ind i systemet. Nu er EU’s justits- og indenrigsministre blevet enige om en aftale, der skal […]

Mere information

Datatab i virtuelle miljøer

Datatab i virtuelle miljøer Selvom virtualiseringsteknologien har ændret it-scenariet er datatab og datakriser er ikke uundgåelige. Har vi taget det med betragtningen? Virtualiseringsteknologien har revolutioneret it-branchen og leveret på løfter om nedskæring af udgifter til hardware og facility management. Og vi har stor tiltro til teknologien. Men hardwarefejl og datatab i den virtuelle verden kan […]

Mere information

Mænd er de værste til at stjæle fra arbejdspladsen

To ud af ti medarbejdere stjæler information fra arbejdspladsen, når de skifter job. Og mænd er de største syndere, viser en nordisk undersøgelse. Undersøgelsen, som er udført af Yougov for Ibas, Nordens førende tjenesteleverandør af datarekonstruktion, sletning af data og dataefterforskning, viser, at det er medarbejdere i aldersgruppen 51-64 år med en høj husstandsindkomst (+800.000), […]

Mere information

I denne sommertid…

  Mange virksomheder og organisationer benytter sommerperioden til at udskifte hele eller dele af deres it infrastruktur. Når der kommer nyt ind skal der som regel gammelt ud. Noget udstyr er måske solgt videre og andet skal destrueres. Uanset om udstyret er solgt eller skal destrueres, skal man sørge for at alle datamedier er dataslettet […]

Mere information

Sikker datasletning er et meget kritisk punkt med SSD’er

En undersøgelse fra Non-volatile Systems Laboratory viser, at sletteteknologier udviklet til HDD diske, såsom overskrivning og Secure Erase ikke er pålidelige til datasletning af SSD og i flere tilfælde var data stadig tilgængelig efter datasletning. Typisk var der 10MB af 1000MB tilgængeligt. Sletteløsning⊕ Sletning med software⊕ Sletning med “Secure Erase”⊕ Fysisk destruktion⊕ Kryptografisk sletning! IBAS […]

Mere information

Sikker datasletning er ikke formatering

Formatering af en harddisk er ikke sikker datasletning. At formatere sin harddisk eller at benytte delete funktionen betyder ikke, at data bliver slettet. Hvis du sammenligner en harddisk med en bog, så fjerne du blot indholdsfortegnelsen fra bogen, men lader alle siderne med tekst blive tilbage og så er det jo stadigt muligt at læse […]

Mere information

Hvad er EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)?

Hvad er EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)? Et forslag for beskyttelse af EU borgeres personlige data, en lov som gælder på tværs af alle medlemsstater og som erstatter tidligere data protection love. Den nye lov forventes vedtaget af alle 28 medlemsstater senest i 2016, og vil derfor have stor indflydelse på alle private og […]

Mere information